Towarzystwo Żeglugi Śródladowej

DELTA WISŁY

GŁÓWNE CELE DZIAŁALNOŚCI

 

1. Upowszechnianie wiedzy o gospodarce wodnej kraju a w szczególności o rzekach, drogach wodnych i żegludze śródlądowej oraz zagrożeniach powodziowych.

2. Inicjowanie, opracowywanie i wspieranie strategii, planów i programów mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy, zgodnie z interesami społeczności regionów, w tym w szczególności dotyczących:

 

  • zmierzania do poprawy stanu czystości i jakości wód oraz zwiększenia zasobów wodnych,

  • budowy i utrzymania śródlądowych dróg i szlaków wodnych,

  • ochrony środowiska wodnego i od wody zależnego

  • zagospodarowania Dolnej Wisły w celu rozwoju energetyki wodnej, żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej, sportów wodnych, rekreacji i wypoczynku,

  • budowy statków śródlądowych w celu odrodzenia żeglugi śródlądowej w tym pasażersko-turystycznej,

  • poprawy bezpieczeństwa od powodzi zatorowych,

  • poprawy wizerunku obszarów w delcie Wisł

 

3. Inicjowanie działań na rzecz rozwoju usług turystycznych w regionie. 

4. Udzielanie pomocy w działaniach sektora publicznego i organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju dróg wodnych i żeglugi śródlądowej w tym budowy statków rzecznych.Wspieranie sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych w przygotowaniu inwestycji związanych z rozwojem śródlądowych usług turystycznych.

5. Organizowanie konferencji, sympozjów, debat, spotkań etc. I prowadzenie szkoleń i prelekcji w zakresie działań Towarzystwa.

6. Pobudzanie aktywności społecznej na rzecz rozwoju dróg wodnych, żeglugi śródlądowej oraz pozyskiwania czystej energii elektrycznej (odnawialnej) w wyniku stopniowania Dolnej Wisły i jej dopływów.

7. Dążenie do integracji europejskiej oraz rozwijanie współpracy partnerskiej z organizacjami pozarządowymi z krajów UE oraz Rosji.

8. Partnerska współpraca transgraniczna.

Imię
Temat
Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Delta Wisły

ul. 30 Stycznia 4

83-110 Tczew

 

Tel: 518-381-217

komitetstatek@tlen.pl

©2015 Delta Wisły